Tarzan Duran vs Lil Papi
Damo McCullough vs The Oklahoma Strangler
Masada vs Remedy
Judge Joe Dred vs Low Rider
Tessa Blanchard vs Mickie Knuckles
Shlak vs Dimitri Alexandrov